Afdruk

Geschreven door Clement Martain.

domiciliëring

mamontredeluxe.nl - Clement Martain
Adres: 229 rue Solferino 59000 Lille
Publishing Director: Clement Martain

ACCOMMODATIE

OVH
SAS met een kapitaal van 500 k € RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 0001 1
Code APE 721Z - N ° TVA: FR 22-424-761-419-00011
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.
www.ovh.com

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tijdens uw bezoek aan de site, kan u gevraagd worden om ons te voorzien van persoonlijke informatie via diverse vormen.
Deze worden automatisch verwerkt en zijn uitsluitend bedoeld mamontredeluxe.nl.
Ze zijn nodig voor ons om te reageren op uw vragen.
Deze informatie wordt bewaard alleen voor de tijd die nodig is voor hun behandeling.
U hebt het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens over je (art. 34 van de wet "Informatique et Libertes" van 6 januari 1978).
U kunt dit recht uitoefenen:

  E-mail via de contact pagina


AANSPRAKELIJKHEID

mamontredeluxe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie, fout of omissie met betrekking tot informatie beschikbaar op haar website.
Bovendien kan een beslissing genomen op basis van deze informatie niet aansprakelijk mamontredeluxe.nl.
In geen geval mamontredeluxe.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website.
Onze website bevat ook links naar sites van derden waarnaar de voorgaande voorwaarden niet van toepassing.